Zpx

劉啟傑醫生好唔好

23/5/2012 · 之前搵過劉啟傑醫生做白內障手術, 都幾ok 手術前佢都會講清楚同comfort 我, 做手術時都係好驚, 不過就唔係好痛, 之後眼睛恢復得好好, 收費亦唔算好貴, 要做眼科手術, 都可以考慮呢位醫生.

醫生往往給人親切隨和的感覺,三十九歲的Vincent亦一樣。「每次見病人都會自我介紹:『你好,我係劉啟傑醫生,有咩可以幫你?』讀醫第一件事係學識同病人溝通。」說罷,Vincent即展露燦爛笑容。訪問當日,應診完畢的他還未換掉手術袍,便跟記者談笑風生。

劉啟傑眼科醫生好唔好, 白內障OK 嗎 ,Baby Kingdom – 親子王國 香港 討論區 親子王國 登入 註冊 學出超凡未來 消化有計 潮行 飲奶論壇 有機國度 自然母嬰營養 討論區 孕前產後 育兒成長 家庭關係 家庭理財 潮

評論對 劉啟傑 「白內障手術」 Miss. M Y., 於 30 七月 2016 之前搵過劉啟傑醫生做白內障手術, 都幾ok 手術前佢都會講清楚同comfort 我, 做手術時都係好驚, 不過就唔係好痛, 之後眼睛恢復得好好, 收費亦唔算好貴, 要做眼科手術, 都可以考慮呢位醫生.

想找個最好的,價錢貴D唔緊要,謝謝!! ,Baby Kingdom – 親子王國 香港 討論區 本帖最後由 joyjoyma 於 12-7-29 19:10 編輯 莊志強醫生, 電話:23983225 屋企老人家個個都係佢做.這醫生出名手術好,以前係醫院顧問醫生,我幾年前陪99做,10分鐘左右就做完,效果好好,用

劉世傑醫生-尋醫經歷詳述: 因為耳仔唔係好聽到聲音,但又沒相熟的耳科醫生 在網上找到劉世傑醫生,因急切故去找他。求診後感想: 劉醫生十分專業、細心 分析後就盡心幫我醫治 好快就把我耳仔的問題治好 十分感謝 本人十分推介這耳科醫生

何啟傑醫生為眼科專科醫生,診所位於九龍佐敦彌敦道301-309號嘉賓商業大廈1212A室 何啟傑醫生診所/Dr. Ho Kai Kit Clinic, Room 1212A Champion Building, 301-9 Nathan

何啟傑醫生-尋醫經歷詳述: 何醫生對描述病程時 ,非常有耐性講解及提供解決方法, 我的家人及朋友都稱何啓傑醫生是一位好醫生,是值得推介 給有需要的人· 簡評: 個人觀感- 詳盡親切、耐心施診 經歷過程- 醫生會清晰明確的講解其病情

卓視眼科中心 – 劉啟傑眼科醫生, Hong Kong. 18 likes. Local Business 約10:45,已經早到等喇,但宜家都未見到醫生!好悶好眼訓